Tagarchief: gedicht

Soortelijk gewicht

Snap 2016-02-09 at 13.46.00

Foto: Erik / http://www.peernatuurfoto.nl

Soortelijk gewicht

De tuin is een onbeteugeld leger
een armee van kleuren en kaders
met een onmeetbaar soortelijk gewicht
licht als muziek, zwaar
als de donder op zwoele zomeravonden

lang geleden bladerden de bomen nog
traag slepend door hun zomerbloesjes
de wind droeg geen vacht
draaide als een tol tinten om de twijgen
boomtoppen vol fluitspelende vogels
in vorstelijke jacquets

de winter is kil, haalt bloembedden af
trekt grauwe lakens over bonte festijnen
schudt sneeuw uit de kussens en
sprokkelt alle zwakke stralen
om het noorderlicht te ontsteken

als een kaars dooft het daglicht
een vogel gekleed in een uitheemse mantel
verliest in sprokkellicht glorie en blos
plukt nog wat ijsbloemen, spiedt naar
een laatste maal en sluit met

een metaalglanzen duik de dag.

*****************************************************************************************************************************************************

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder cultuur, fotografie, gedichten, kunst, luchten, natuur, poëzie, uncategorized

Weer verlaat licht het leven

Herfstblad eik met druppels
Weer verlaat licht het leven

Late herfsttij versmalt dagen
gebroken dwarrelt dagelijks licht
in een nauw verbond met schuchtere schemer
op sompige bospaden
over brandgangen en wildwissels

wandelgangen dragen in dit seizoen
drassige donkerbruine mantels
alles vervormt en sterft af
tevergeefs tracht het ontzielde
ongeschreven wetten te herschrijven

het najaarshuis wordt door een naamloze
kunstenaar in grauw grijs geschilderd
alle luiken worden gesloten
waterparels rollen uit hemelse vitrines

niemand die rapen durft.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Op weg naar ander licht

Snap 2015-11-04 at 16.09.03 Foto: Chris Hornung / Amstelveen

Op weg naar ander licht

Traag pompt een ster de dag op
van ver nadert een schim
-schaduwbeeld zonder gezicht-
de ijle dijk keert elk geluid
verhoogt wat verder trekken moet

achter een geschilderde glimlach
kauwt een scheef gebit de herfst fijn
als een krachtige kaaklijn
ligt het vlakke pad op de bolling
zonlicht schatert als het doorsneden wordt

in de wachtkamer voor morgen
hangt tegen notenhouten wanden
schaduwloos nieuw licht
broos en trillend
onzeker over wie haar schijnsel halen komt.

*************************************************************************************************************************************

1 reactie

Opgeslagen onder uncategorized

Het getij verzwijgt een kind

Snap 2015-10-08 at 08.53.59

Het getij verzwijgt een kind

Hoog boven gevierendeeld land
lopen vogels lichtvoetig langs wolkenlanen
akkers worstelen met een zee aan tinten
najaarskleuren trappen in de wind

bonte bomen bladeren nog wat
in hun zomerbloesjes
de kreek voert spiegelgevechten
met dwarrelend en zwierend loof

zwarte nachten hullen zich in nevels
zoals gezichten achter maskers
nooit was de rook zwaarder

verlangen naar gisteren zwelt aan
heimwee, liefde voor wat achterblijft
de stilte ligt als een steen in mijn mond.

********************************************************************************************************************************************

1 reactie

Opgeslagen onder uncategorized

Beschonken horizon

Snap 2015-10-06 at 16.47.55

Beschonken horizon

Met een baard op keelhoogte
zing ik jolig over
jonge zwaluwen en oude vrijsters

waggel mijn weg naar
naar het einde van de Friese kim
waar taal wadloopt
kreken hun kronkeling verliezen
dijken tussen meeuwen duiken

de ontrafeling van morsetekens
op boorden van grijsgerold macadam
neemt mij mee de coulissen in
waar struikgewas glans op glooiing strooit

daar slaap ik hups mijn roes uit
door avondnevels en Sonnema
in mijn geest geklonken.

********************************************************************************************************************************************

1 reactie

Opgeslagen onder uncategorized

De halfklare herfst

P1100586-np-kk

Eigen foto.

De halfklare herfst

Halfduister wacht met binnenkomen
aan de hemel het ronde rood
ongewis van het gedolven graf
voor één nacht

in een eenzaam lichaam tweestrijd
gezwollen bladaders drijven
uitgespeeld leven in een dode hoek
voor even nog

het jaar draagt dagen naar lange nachten
een kille bries blaast
– als makke schapen naar de slachtbank –
zomerbeelden winterwaarts

we sluiten de luiken
zuigen van bloedrode lippen
zilveren zoenen
om mee te winterslapen.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Gangbaar uniek

P1100549-b-kk-np

Eigen foto.

Gangbaar uniek

Met een spiedend oog
bevraag ik laag de aarde
over groei en verval
in één tijd

over het wulpse groene lentelicht
de melange van najaarstinten
een holte in de dood
over vormen en gestaltes
ongehoord en ongezien
neerdalend en oprijzend tegelijk

een knieval ten leste
brengt berichten van hemelhoog
trage adem stokt en stamelt
zoekt klank en timbre
voor het onverwoordbare

tijd verglijdt in de geopende lens
er vertoont zich een mirakel
uniek voor stervelingen
gangbaar voor God.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Een halve vore van een juk land

Snap 2015-09-23 at 19.10.08

Een halve vore van een juk land

Hij spreekt voorbijrazende woorden
zonder vluchtstrook

het dreunt uit de hemelse hut
nooit was de rook zwaarder
gestold bloed roder

aan beide zijden muren van water
vloeibare kades waarop geen schip grip krijgt
uren bulderen als zware wagons
langs overvolle perrons

donkere klanken haken in doofstomme oren
zo ijzig dat hellevuur vernikkelt
alles slaapt onder netten van angst
elke beweging een spiegelgevecht

ons hoofd een halfklaar huis
met een puntdak
zwevende vloeren
kale wanden vooral

lichtdichte kelders en
krappe kruipruimte als hoofdvertrek.

***************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Reiziger bij laagtij

Snap-2015-09-04-at-15.53.33

Reiziger bij laagtij

Nog voor je komt
verschijnen als onheilsboden
ronddolende meeuwen
krijsend en grillig zigzaggend
langs half gestreken zeilen

ze drinken de haven leeg
gulzig en zonder enige maat
naakte rompen vleien zich
schouder aan schouder op een slijkmatras
vluchtend scheepsvolk laat kades achter

cirkelende wind vindt geen richting
loef- en lijzijde rondom
zand stuift tussen de tenen van meerpalen
als een geschonden graf geeft de haven
karkassen terug aan gluurdersogen

je bent passagier en ik passant
de één op het gangboord
wachtend op de watervloed
de ander dobberend op heimwee
– de liefde voor wat achterbleef –

als strelingen groeien veraf golven
waarin wij straks liefkozend verdrinken.

********************************************************************************************************************************************

1 reactie

Opgeslagen onder uncategorized

September mengt

P1100476-kk-blog

Eigen foto.

September mengt

Lentelover als creatie van
een onzichtbare kleermaker
kleedt nog steeds uitbundig
geboomte en ondergroei

onder mos en heide
gloeit nog zomerwarmte
het gespaarde regenwater zet
– tegen de geaardheid in –
vuur en vlammen in het kader

lichtvoetig lopen herfstbuien
langs wolkenlanen
nu de stem van het zuiden klinkt
verlaten zomergasten bladerdaken

met speels gemak handhaaft
winterstemming zich in het kale hout
zet zwarte strepen door
de tekening van september.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Waarover men niet spreken kan

Snap 2015-08-20 at 14.08.13 Foto: Jaap Oosterhuis

Waarover men niet spreken kan

Het kneedbare water
verzacht in de spiegeling
gracieus het barse en het brute
van onwrikbare rotsen

een rafel regenbui
haast zich van het toneel
waarop sfinxen
in snippers woud
een mystiek hiërogliefenschrift achterlaten

horizon vindt er geen woonstede
bomen nauwelijks bodem

op deze plaats zal ik stil zijn
en zwijgen
over de vage grenzen
die kleuren scheiden
over het verloop van tinten

over mijn onvermogen
om dit alles te benoemen.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized

Waar schimmen samen schuilen

Snap 2015-08-14 at 13.19.16 Foto: Chris Hornung.

Waar schimmen samen schuilen

Met slepende pas op weg zijn
een tocht maken
met alle zintuigen
door een dromerig deel van de dag
met het gevoel iedereen te kennen
maar in de valse hoop
niemand te ontmoeten

het geluid van de wakende wereld
blijft nog even onhoorbaar
het slagveld in hoofden zwijgt nimmer
de echo van elk schot knaagt

schimmen schuilen op heidevelden
klaar om mij te omhelzen
en uit te tekenen
wanneer ik onzichtbaar blijven wil

nachten dekken toe
elke morgen een onthulling
de eerste adem van het licht perst
nieuw leven in mijn slapende geweten

alleen op grondmist drijvende bomen
horen mijn geween
en fluisteren mij als reddingsboei
drijvend wrakhout toe.

********************************************************************************************************************************************

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uncategorized